सोडियम सल्फाइट

सोडियम सल्फाइट

नमस्कार, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
 • Sodium Sulfite

  सोडियम सल्फाइट

  उपस्थिति र उपस्थिति: सेतो, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल वा पाउडर।

  CAS: 7757-83-7

  पग्लिने बिन्दु (): १ 150० (पानी गुमाउने विघटन)

  सापेक्ष घनत्व (पानी = १): २.63।

  आणविक सूत्र: Na2SO3

  आणविक वजन: १२6.०4 (२2२.०4)

  घुलनशील: पानीमा घुलनशील (.8 67.g जी / १०० एमएल (सात पानी, १ 18 °सी), इथेनॉल, आदिमा अघुलनशील।