क्याल्सियम ब्रोमाइड

क्याल्सियम ब्रोमाइड

नमस्कार, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
 • Calcium Bromide

  क्याल्सियम ब्रोमाइड

  अंग्रेजी नाम: क्याल्शियम ब्रोमाइड

  समानार्थी शब्द: क्याल्शियम ब्रोमाइड निर्जल; क्याल्सियम ब्रोमाइड समाधान;

  क्याल्सियम ब्रोमाइड तरल पदार्थ; CaBr2; क्याल्सियम ब्रोमाइड (CaBr2); क्याल्सियम ब्रोमाइड ठोस;

  एचएस कोड: 28275900

  CAS नं। : 89 77 89 -4 -1१-

  आणविक सूत्र: CaBr2

  आणविक तौल: १ 199 199 .8।।

  EINECS संख्या: २2२-१6464-।

  सम्बन्धित कोटीहरू: मध्यवर्ती; ब्रोमाइड; अजैविक रसायनिक उद्योग; अजैविक हालाइड; अजैविक नुन;