बेरियम हाइड्रोक्साइड

बेरियम हाइड्रोक्साइड

नमस्कार, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
 • Barium Hydroxide

  बेरियम हाइड्रोक्साइड

  रासायनिक सूत्र: बा (OH) ₂

  आणविक तौल: १1१..35

  पिघलने बिन्दु: ℃ 78 डिग्री (अक्टिहाइड्रेट)

  उमाल्ने बिन्दु: 8080० डिग्री

  घुलनशील: घुलनशील

  घनत्व: २.१18 g / सेमी पछि

  उपस्थिति: सेतो पाउडर

  क्षारीय: कडा क्षारीयता

  शुद्ध उत्पादको पिघलने बिन्दु: 8०8 ℃ मिनेट

  समाधान: २० ℃ मा 89.89 g जी

  HS कोड: २1१64००००

  अंग्रेजी नाम: बेरियम हाइड्रोक्साइड

  अन्य अंग्रेजी नामहरू: बेरियम हाइड्रोक्साइड अक्टाहाइड्रेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड मोनोहाइड्रेट।